نماکاشی،نماکاشی برجسته،نماکاشی شکسته،نماکاشی بسم الله،طرح های نماکاشی،تصاویرنماکاشی،نماکاشی رقص سماع،وسایل موردنیازنماکاشی
نماکاشی برجسته
نوامبر 17, 2018
ماهی سفره ی هفت سین،ماهی عید،ماهی مرده،ماهی سیاه کوچولو،ماهی سفید،ماهی رزینی،ماهی رزین،تنگ ماهی رزینی
ماهی
نوامبر 21, 2018

تعریف میکس مدیا

میکس مدیا چیست،میکس مدیا درنقاشی،میکس مدیا نقاشی،میکس مدیا روی بوم،میکس مدیا هنر،میکس مدیاتابلو،میکس مدیا آموزش،آموزش میکس مدیا،مواد میکس مدیا،آموزشگاه ویرا،تعریف میکس مدیا،میکس مدیا روی بوم

آموزش میکس مدیا

میکس مدیا چیست؟

 

میکس مدیا یک هنرمدرن وزیباست که طرفداران بسیاری دارد.

درتکنیک میکس مدیا،بافت هاومتریال مختلفی دیده می شود،ازین رو،هنرجو برای اینکه اثری جدید ومتفاوت خلق کند می تواندهمزمان ازچندین روش ومتریال های گوناگون استفاده کند.

باوجود اینکه هنرجویان وهنرمندان تکنیک های مختلفی راوارد کارشان کردندولی میکس مدیا ازقرن بیستم به شکل خصوصی موردتوجه قرارگرفته بود.

پیش ازاین،جنبش های هنری بسیاری مانند جنبش وابسته به مکتب کوبیسم “کلاژ”(که به معنای ترکیب رنگ هاست)را به نقاشی های خوداضافه کردندکه ناموفق بوده وموجب شکست آن هاشد.

جنبش وابسته به مکتب دادائیسم،همچنین ازاین پله بالاتررفتندکه آنان درجست وجوی تصویرهاوحالات مختلف ازسوی پوچ انگاری بودند.

میکس مدیا،میکس مدیاچیست؟،میکس مدیا گل،میکس مدیاروی بوم،نقاشی میکس مدیا،،تابلوی میکس مدیا،آموزش میکس مدیا،تابلوهای دکوراتیو

میکس مدیا

میکس مدیا به چه معناست؟

به هنری که بیش ازیک تکنیک وبیشترازیک رسانه را دربرداردمیکس مدیا می گویند.

درواقع میکس مدیا به معنای میکس کردن چندین تکنیک مختلف دریک تابلواست که درحال حاضردردنیای هنرودربین هنرمندان وهنرجویان بسیارمحبوب است،بااین حال که ازقدیم هنرمندان درتلاش ادغام تکنیک های مختلف برای خلق جدید آثارهنری بودند.

به هنری که بیش ازیک تکنیک وبیشترازیک رسانه را دربردارد میکس مدیا می گویند.

درواقع میکس مدیا به معنای میکس کردن چندین تکنیک مختلف دریک تابلواست که درحال حاضر در دنیای هنر و در بین هنرمندان وهنرجویان بسیارمحبوب است،بااین حال که ازقدیم هنرمندان درتلاش ادغام تکنیک های مختلف برای خلق جدید آثارهنری بودند.واژه ی میکس مدیا ازقرن بیستم مورداستفاده قرارگرفته است وبه همین دلیل بسیارمحبوب است.

 

میکس مدیا چیست،میکس مدیا درنقاشی،میکس مدیا نقاشی،میکس مدیا روی بوم،میکس مدیا هنر،میکس مدیاتابلو،میکس مدیا آموزش،آموزش میکس مدیا،مواد میکس مدیا،آموزشگاه ویرا

آموزش میکس مدیا

 

چرا میکس مدیا جذاب است؟

عدم داشتن محدودیت دراستفاده ازرنگ وبافت باعث می شودکه هنرجو دستش درانتخاب متریال آزادتر بوده واین خودموجب خلق آثارجدید وزیبا وصد البته باعث جذاب شدن این تکنیک می شود.

 

میکس مدیا چیست،میکس مدیا درنقاشی،میکس مدیا نقاشی،میکس مدیا روی بوم،میکس مدیا هنر،میکس مدیاتابلو،میکس مدیا آموزش،آموزش میکس مدیا،مواد میکس مدیا،آموزشگاه ویرا

میکس مدیا چیست

 

با پیشرفت علم وتکنولوژی تمامی پدیده ها دچارتنوع شده وسرشاخه های گوناگون ومختلف شده اند.

هنر هم یکی ازمواردی است که درتمام رشته های مربوط به خود دچارتغییروتحولات بسیاری شده است. مطمئنا هنرهای گرافیکی ونقاشی هم پادرعرصه ی مدرن گذاشته وباگذشته تفاوت های زیادی پیدا کرده است ودست هنرجو درانتخاب رنگ وطرح آزاد است.بنابراین انتخاب طرح هادرنقاشی میکس مدیا براساس سلیقه ی خودهنرجو بوده که این باعث می شودهنرجو ازتابلوی خود لذت بیشتری ببرد.

 

تعریف میکس مدیا+آموزش میکس مدیاروی بوم+میکس مدیا گل+میکس مدیا برجسته

تابلوهای میکس مدیا

 

درکلاسهای آموزشی تکنیک میکس مدیا هنرجویان عزیزبامواردذیل بصورت پله پله آشناوباآنها کارمی کنند:

– ساخت تابلوی جدیدوآموزش ترکیب رنگها بایکدیگر

– آموزش کارباموادمختلف نقاشی وآموزش نحوه ی اجرای آنهاوآشنایی با ترکیبات وبافت های مختلف

– کسب تجربه در کلاسها وتوانمندشدن برای درست کردن آثارهنری جذابِ دیگر

– شناخت رنگ های مختلف

 

واژه ی میکس مدیاتعریفی وسیع را شامل می شودکه بسیاری ازهنرهاومهارت هااز جمله:

 

 • کولاژ
  میکس مدیا چیست،میکس مدیا درنقاشی،میکس مدیا نقاشی،میکس مدیا روی بوم،میکس مدیا هنر،میکس مدیاتابلو،میکس مدیا آموزش،آموزش میکس مدیا،مواد میکس مدیا،آموزشگاه ویرا

  آموزش میکس مدیا

  میکس مدیا چیست،میکس مدیا درنقاشی،میکس مدیا نقاشی،میکس مدیا روی بوم،میکس مدیا هنر،میکس مدیاتابلو،میکس مدیا آموزش،آموزش میکس مدیا،مواد میکس مدیا،آموزشگاه ویرا

  میکس مدیا چیست

  تعریف میکس مدیا،آموزش میکس مدیاروی بوم،میکس مدیا گل،میکس مدیا برجسته

  تابلوی میکس مدیا

 • اسمبلاژ
 • اشیاء اصلاح شده
 • کتاب ها
 • جعبه ها
 • کارت های تبریک دست ساز
 • کارت های بازرگانی هنرمندان
 • و برچسب ها را مورد پوشش قرار می دهد.

 

 

 

بخشی از مصاحبه با یک هنرمند توانا و نظر وی راجع به هنر میکس مدیا (منبع:سایت استانی_همشهری)

مختصری از کاری که انجام می‌دهید بگویید.

میکس مدیا سبکی از نقاشی مدرن است. معمولا اولین مفهومی که پس از شنیدن اصطلاح نقاشی مدرن در ذهن تداعی می‌شود یک نقاشی پیچیده انتزاعی پر از اشکال و رنگ‌های خاص است که معمولا جز خود آفریننده اثر کسی قادر به درک کامل آن نیست،  اما در این سبک از نقاشی، تنوع در متریال و تکنیک‌های به کار رفته خودنمایی می‌کند. می‌توان گفت که این سبک تلفیقی از چند هنر عمدتا غیرسنتی شامل نقاشی برجسته، پتینه کاری،ویترای، دکوپاژ،ورق طلاکاری ودیگر هنرها است که با این تکنیک به یک طرح ساده و خیلی ابتدایی نیز می توان جلوه ای خاص بخشید.

 اساسا لزوم استفاده از مواد و مختصات تازه در هنر نقاشی چیست؟

شاید این هنر به نوعی پاسخ به حس تنوع طلبی و نوخواهی جامعه مدرن باشد.باگسترش تکنولوژی و ارتباطات مجازی و آشنایی بیشتر افراد با هنر و فرهنگ سایر ملل، دیگر تنها هنرهای سنتی جوابگوی این نیاز نیست و هنر نیز همپای تکنولوژی باید هر روز متفاوت از دیروز باشد. این تنوع نه ضرورتا به معنای خلق چیزی کاملا متفاوت است بلکه گاهی می‌توان هنری سنتی را به شیوه‌ای نو به کار گرفت، می‌توان چند هنر را تلفیق و یا کاربردی جدید برای یک هنر تعریف کرد. مدام باید طرحی نو درانداخت و حرف جدیدی برای گفتن داشت. لذا همیشه تاکیدم براین موضوع است که در هنر، خود را درهیچ چارچوب و قانونی قرار ندهیم و فراتر از مرزها حرکت کنیم. هیچ بایدی در کار نیست و این ماییم که سبک خود را شکل می‌دهیم.

 استقبال از این هنر چه به لحاظ علاقه‌مندی خرید آثارو چه از نگاه تمایل به فراگیری چگونه است؟

در نمایشگاه هایی که تاکنون داشتم و حتی در ارائه مجازی کارهایم بااستقبال خوبی از این آثار روبرو شده‌ام. نقاشان زیادی بودند که برای اولین بار با این سبک از نقاشی آشنا می‌شدند و تمایل به یادگیری این هنر داشتند و هنر دوستانی که اظهار می‌کردند مدتی است به دنبال تابلویی خاص برای دکور منزلشان بوده اند و این تابلوها همان چیزی است که دنبالش گشته‌اند. البته بودند اساتید هنری که برمن خرده گرفتند که آثارم فاقد یک سبک هماهنگ بوده و از لحاظ طراحی قوی نیست و پیشنهاد دادند که نقاشی را به‌صورت اصولی از پایه یاد بگیرم. اما باتمام احترامی که برای  آنها قائلم، اعتقادم این است که زندگی آنقدر به ما فرصت نمی دهد که بتوانیم برای انجام تمام کارها وقت بگذاریم، پس بهتر است روی اولویت هایمان و آنچه که می‌توانیم درآن بهتر باشیم تمرکز کنیم.

به اعتقاد شما آیااین هنرها می‌توانند جای هنرهای سنتی را  بگیرند ؟

درهر دوره ای، تعدادی هنرهای خاص بیشتر  مورد توجه قرار می‌گیرند و در این زمینه نیز شاهد نوعی مدگرایی هستیم و استقبال روبه افزایش از هنرهای مدرن نیز شاید به دلیل همان میل به تنوع‌طلبی جامعه و قیمت پایین‌تر این آثار نسبت به بیشتر هنرهای سنتی باشد. البته دلیل این پایین تر بودن قیمت هم این است که اجرای هنرهای سنتی معمولا بسیار زمانبرتر از هنرهای مدرن است.  اما هنرهای اصیل ایرانی همیشه طرفداران خاص خودش را چه در ایران و چه درسایر کشورها داشته و دارد و با مدیریت صحیح دراین زمینه قطعا شاهد استقبال بهتری از هنرهای سنتی خواهیم بود.

برای انتقال این هنر به جوان‌ترها و علاقه‌مندان چه پیشنهادی دارید و چه کرده‌اید؟

پاسخ من به این سوال نه فقط برای این هنر بلکه در مورد تمام هنرهاست؛ شاخه های مختلف هنری درمیان قشر جوان طرفداران زیادی دارد اما دغدغه‌های اقتصادی مانع از پیگیری جدی این علاقه می شود. اکثریت هنر را حرکتی دلی برای کسب آرامش نداشته‌شان می‌دانند. اما هیچ گاه به این باور نمی رسند که می توان هنر را به عنوان منبع اصلی درآمد به کار گرفت که از نظر من دلیل اصلی این امر مانند بسیاری مشکلات دیگر در جامعه، نبود یک برنامه آموزشی صحیح در دانشگاه ها  و پس از آن نبود شایسته سالاری است. چه خوب می شد اگر دانشجویان تمام رشته ها مانند رشته‌های هنری درکنار دروس تخصصی خود، مهارت‌های کسب و کار و شیوه های مختلف بازاریابی را آموزش ببینند تا در ارائه هنرشان نیز بتوانند قوی عمل کنند و پس از آن با به کارگیری چنین افرادی در سمت‌هایی که به نوعی با زیبایی شهر و محیط اطرافمان سر و کار دارد، مانع از سرکوب شدن هنرشده و  نیز  شاهد این همه بی سلیقگی دراطرافمان نباشیم. برنامه ای که من برای آموزش هنر خواهم داشت، تنها آموزش هنر به تنهایی نیست، بلکه ارائه بسته ای آموزشی است که هنرمند را هم از لحاظ خلق اثر هنری و هم از نظر ارائه آثار در بازار توانمند کند. آشنایی با مفاهیمی مثل طراحی مدل کسب و کار و یا توانایی بازاریابی با شبکه‌های اجتماعی و فروش آنلاین اصولی است که حتما باید به یک هنرمند آموزش داده شود تا انگیزه لازم برای پیگیری و ادامه هنر خود را داشته باشد، زیرا علاوه بر موضوع اقتصادی، این نیاز طبیعی هر فرد است که دیده شود و برای دیده شدن باید توانایی ارائه درست هنر خود را داشته باشد.

 

درانتهای دوره های آموزشی یک نمایشگاه(بادرنظر گرفتن علاقه ی هنرجو)برگزارمی شودوباعث می شودکه هنرجو،نتیجه ی کارخودوزحماتش راببیندوعلت آن چیزی جزکیفیت بالای آموزش وآموزش به صورت عمقی برای شماعزیزان نیست.

 

 ویرا دکور را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 

 

فرم ثبت نام برای آموزش رایگان و غیر رایگان (حضوری و غیر حضوری)

1-آموزش تابلو های دکوراتیو سنتی و مدرن 2-اجرای دکوراسیون داخلی با جدیدترین متریال ورنگ بندی سبک رومی ایتالیایی، روستیک،سنتی،یونانی،مدرن 3-دوره های آموزش(حضوری وغیرحضوری) استاکو ،زنگار مس و آهن، نما کاشی ، نمافیروزه ، پتینه ، تیناب ، فراتز ،آبستره ،رزین،میکس مدیا،نقش برجسته،قاب آینه دکوراتیو،تابلوهای سه بعدی، دکوپاژ ، آرسینا ، ویترای (مقدماتی وپیشرفته)، معرق کاری روی چوب ، گچ بری مدرن ، نقاشی روی سرامیک ،نقطه کوبی، و تکنیک های مختلف هفت سین... لطفا در فرم خود آموزش(حضوری / غیر حضوری) و اسم تکنیک ذکر شود. هنرجویان عزیز به این نکته توجه داشته باشید که آموزش های رایگان شامل افرادی می شود که حداقل یک تکنیک را در ویرادکور ( به صورت حضوری و یا غیر حضوری) آموزش دیده باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با:09030515455

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *